Ongeveer 85-90% van de bevolking krijgt in zijn of haar leven te maken met acne. In sommige gevallen is de acne voor korte tijd aanwezig, maar vaak kent het ziektebeloop een chronisch karakter, waarbij patiënten jarenlang met klachten rondlopen, wat grote impact kan hebben op de kwaliteit van leven. Er is een groot scala aan oplossingen beschikbaar, maar slechts een deel van de acnepatiënten vraagt om een behandeling.
Bij Huidzorg Plus vinden wij het erg jammer dat patiënten soms jarenlang met hun acneklachten en de daarbij horende verminderde kwaliteit van leven rondlopen. Hier willen we graag verandering in aanbrengen door in de toekomst een zorgtraject speciaal voor de acnepatiënt te ontwikkelen, waarbij de wensen en de behoeften van de patiënt leidend zullen zijn. Om dit in kaart te brengen zijn we in maart 2016 een vragenlijstonderzoek gestart: ‘De wensen en behoeften van de acne-patiënt’.
De vragenlijst naar de wensen en behoeften van acnepatiënten is verspreid via de nieuwsbrief van Huidzorg Plus, via huisartsen in de omgeving Hengelo en via sociale media.
In totaal hebben 24 participanten de vragenlijst volledig ingevuld. 19 hebben reeds een behandeling voor acne ondergaan, 5 hebben nog nooit een acnebehandeling gehad. Er namen 22 vrouwen deel aan het onderzoek en 2 mannen. Bij 100% was de acne gelokaliseerd in het gezicht, 16,7% had ook acne op de borst en 33,3% had ook acne op de rug.

“Deelnemers wachtten gemiddeld 2,6 jaar met starten van behandeling”

We vroegen alle deelnemers in hoeverre zij het eens waren met de stelling: “Acne is een fase in je leven en zal vanzelf weer overgaan, behandeling is niet nodig”. Het merendeel (85%) van de deelnemers is het met deze stelling oneens.
Ondanks dat het overgrote deel van de deelnemers behandeling nodig vindt, duurde het gemiddeld 2,6 jaar voordat zij een behandeling startten. Deze behandelingen (medicatie en/of therapieën) werden ondergaan bij de huisarts, dermatoloog, huidtherapeut of schoonheidsspecialist.
Wanneer men weet waardoor acne veroorzaakt wordt en welke factoren acne kunnen verergeren zal de patiënt beter om kunnen gaan met zijn/haar acne. Uit ons onderzoek blijkt dat 88% vermoedt dat acne ontstaat door hormonen.  Dit is inderdaad één van de belangrijkste factoren. In de puberteit neemt de hormoonspiegel toe waardoor de talgproductie toeneemt. Daarnaast is de afschilfering van de huid verstoord en speelt de P. acnes bacterie een grote rol. Het is een fabel dat slechte hygiëne en bepaalde voeding acne kan veroorzaken. Wel kunnen deze factoren acne verergeren wanneer het al bestaat.

Belangrijkste aspecten van een behandeling

Behandelde deelnemers zien veiligheid en resultaat als belangrijkste factoren bij de keuze van een acnebehandeling. Dit is ook het geval bij de niet-behandelde deelnemers. Echter speelt bij deze deelnemers ook de vergoeding vanuit de zorgverzekering en de prijs een grotere rol. De redenen waarom deze deelnemers hun acne niet laten behandelen zijn: ‘niet erg genoeg’, ‘geen oplossing voor lange termijn’, ‘geen idee’, ‘deed je niet vroeger, het hoorde er bij’, ‘teveel moeite en kosten’.

Hoe kan acnezorg completer gemaakt worden?

‘Wat had uw behandeling nog completer kunnen maken?’ Dit vroegen we aan de behandelde deelnemers van alle zorgverleners (huisarts, dermatoloog, schoonheidsspecialiste, huidtherapeut). Opmerkingen van mensen hierbij waren:
‘behandeling was compleet, onderhoud is wel erg belangrijk’
‘betere nazorg & blijvend effect’
‘onderzoek naar oorzaken’
‘betere behandeling van droogheid als bijwerking van een acnemiddel’
‘aandacht voor het geheel in plaats van alleen de acne symptomen’
‘de mogelijkheid tot een open gesprek met de dermatoloog’
‘betrouwbare informatie van een professional over voeding’
‘een goede samenwerking tussen huidtherapeut en dermatoloog’

Hoe snel verwachten niet-behandelde mensen verbetering?

Van de niet-behandelde deelnemers verwacht 40% dat er tussen de 2-6 weken verbetering te zien is en 40 % verwacht dat het langer dan 6 weken duurt. 20% van de mensen verwacht dat de acne binnen 2 weken verbeterd.

Wat doen wij met deze informatie?

Zoals eerder genoemd willen wij graag verbetering aanbrengen in de zorg rondom acnepatiënten. De informatie van de deelnemers helpt ons hierbij. We willen de deelnemers dan ook allemaal bedanken voor hun input!