U kunt naar Huidzorg Plus verwezen worden door uw arts of specialist maar u mag ook op eigen initiatief een afspraak maken.
Lees hier over onze gespecialiseerde werkwijze voor acne.
De eerste afspraak is altijd vrijblijvend en kosteloos. Om te kunnen vaststellen of de huidtherapeut u kan helpen en op welke manier, vindt er eerst een intakegesprek plaats. Tijdens dit oriënterende gesprek zal de huidtherapeut uw klachten met u bespreken. Vervolgens vindt er een huidonderzoek plaats en wordt met u besproken welke behandelmogelijkheden er zijn. In samenspraak met u wordt er een behandelplan opgesteld, waarbij o.a. een inschatting wordt gemaakt van het aantal behandelingen.  Als u hiermee instemt kan er een vervolgafspraak gemaakt worden voor de eerste behandeling.
Gedurende de behandelingen geeft de huidtherapeut u voorlichting en adviezen die de behandeling ondersteunen. Tijdens de behandeling bekijkt de huidtherapeut samen met u naar de resultaten om vast te stellen of de behandelingen het beoogde resultaat hebben. Om de resultaten beter in kaart te brengen worden metingen verricht en/of foto’s gemaakt.
Als u verwezen bent door een arts of specialist dan brengen wij deze op de hoogte van de voortgang en het resultaat van de behandelingen.
Algemene voorwaarden >> >>