Cosmetische ingrepen zoals botox, fillers en laserbehandelingen kunnen risico’s met zich meebrengen, daarvan is niet iedereen zich bewust. De minister van Volksgezondheid Edith Schippers neemt nu maatregelen om de veiligheid van mensen beter te beschermen. Hiervoor heeft zij 2 Juli een wetsvoorstel ingediend bij de Eerste Kamer.
Wat houdt het wetsvoorstel in?
Het wetsvoorstel bevat maatregelen die toezien op de voorlichting aan consumenten, reclame-uitingen, wetten en regels voor behandelaars en het toezicht door de overheid. Pas als de Eerste en de Tweede Kamer hebben ingestemd treedt de wet in werking.
Belangrijkste wetswijzigingen voor Huidtherapeut & patiënt:

  • Risicovolle laserbehandelingen worden voorbehouden aan bevoegde behandelaren volgens de Wet BIG, dat wil zeggen artsen en huidtherapeuten. Dit mag dus niet langer door schoonheidsspecialistes worden uitgevoerd. Het RIVM doet later nog uitspraak over welke laserbehandelingen als risicovol worden gezien en welke niet.
  • Ook het injecteren van bijvoorbeeld fillers mag alleen nog gedaan worden door artsen of huidtherapeuten.
  • Huidtherapeuten komen straks in de Wet BIG artikel 3 te staan, het zogenaamde ‘zware regime’. Hierdoor wordt naast de opleidingstitel ook de beroepstitel ‘Huidtherapeut’ beschermt en komt zij onder het tuchtrecht te vallen. Nu staan wij nog niet in de Wet BIG en beschermt artikel 34 alleen onze opleidingstitel. Een ‘upgrading’ dus van ons beroep.

Waar kun je op letten voor je eigen veiligheid?
  • Laat je goed voorlichten. De behandelaar is verplicht je te wijzen op mogelijke risico’s.
  • Op de website www.rijksoverheid.nl/cosmetische-ingrepen kun je betrouwbare informatie vinden over
    cosmetische ingrepen, bijvoorbeeld waar je op moet letten als je je veilig wilt laten behandelen.
  • Controleer of je behandelaar bevoegd is om de behandeling uit te voeren. Voor artsen kan dit in de Wet BIG. Voor huidtherapeuten bij de NVH en het KP. Voor schoonheidsspecialistes bij de ANBOS.
  • Bevoegd maakt nog niet direct bekwaam! Controleer en vraag ook of je behandelaar de juiste opleidingen en cursussen heeft gevolgd.
  • Controleer of de instelling beschikt over een kwaliteitskeurmerk en klachtenregeling, bijvoorbeeld via de brancheorganisatie. In het geval van de Huidtherapie is dat de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten  & Kwaliteitsregister Paramedici.
De huidtherapeuten van Huidzorg Plus zijn bevoegd en bekwaam. Kwaliteit wordt o.a. gewaarborgd door te voldoen aan de kwaliteitseisen van brancheorganisatie NVH en het Kwaliteitsregister Paramedici. We beantwoorden graag uw vragen!